Frauen iD
Frauen iD
 
انجمن آلمان براى تحصيلات مساوى (PB) مى تونداز تاريخ ١٥ آگوست ٢٠١٦ در مجموع ٦٠٠،٠٠٠ € صرف پروژه های فرهنگی با زنان پناهنده بين سنين ١٨ تا ٢٦ سال كند.
 
تحت عنوان "زنان iD" اين انجمن (PB)  به واسطه آموزش و پرورش، پروژه های فرهنگی برای زنان مهاجر جوان بین ١٨ تا ٢٦ سال را آغاز مى كند. هدف از اين پروژه ها، تقويت عزت نفس و قابليت خود یادگیری  زنان مهاجر "در آلمان"(iD) از طریق ارائه برنامه هاى فرهنگی و آموزشی مى باشد.
 رویدادهای فرهنگی پيشنهاد شده شامل تمام ژانرهااز جمله  نقاشی، تئاتر، موسیقی، رقص و هنرهای کاربردی مى باشد.  كلاس ها از شركت حداقل هشت زن در قالب گروه های تک جنسیتی كه توسط متخصصان و آموزگاران زن در هنر و آموزش و پرورش اداره مى شود تشكيل شده است و هر دوره بين ٢٠ تا ١٦٠ ساعت درسى مى باشد. 
مربیان داوطلب  پیشنهادات الگوئى، جایگزینی یا یاور توابع رابر عهده مى گيرند و به زنان شرکت کننده كمك مى كنند تا از طريق هنر روى گذشته و وضعیت فرار وآسيب هايى كه ديدند كار كنند و دیدگاه های شخصی شان را در جامعه میزبان گسترش دهند. در پايان آنها  پروژه هاى انجام شده  را براى عموم به نمايش مى گذارند.
اين اتحاديه ها به عنوان مثال با سازمان های مراقبت در محل، مراکز خانوادگى، خدمات جوانان، مراکز آموزش جوانان و همچنين تعاون محلی کمک هاى مدنی به پناهندگان یا مهاجران خود سازمان ها، خانه های چند نسلى، مراکز اجتماعی و سازمان هایی که زنان را حمایت می کنند همكارى مى كنند.
 


Übersetzerin: S. Madani

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Paritätisches Bildungswerk Bundesverband e.V.